PROJEKTANT  
Poslovi tehničkog nadzora Izrada tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije

 • Adaptacija uredskih prostora financijske policije u Šibeniku
 • Pristupna cesta škole u Tisnom
 • Adaptacija poslovnog prostora - salon namještaja u Šibeniku
 • Garažni objekt u Bilicama
 • Hala GSS u Šibeniku
 • Višenamjenski poslovni objekt, investitor MONTEL d.o.o. Šibenik
 • Izložbeno prodajni salon automobila TAM - AUTO u Šibeniku
 • Benzinska crpka u Tromilji
 • Izložbeno prodajni salon automobila GSS u Šibeniku
 • Kontrolna kućica i sanitarni čvor na ulazu u NP Krka - Lozovac
 • Stambena građevina s rješenjem okoliša u smislu sportsko - rekreativnih sadržaja i hortikulturne obrade - Rogoznica
 • Skladišno - prodajni objekt Bioci- inv. TICA d.o.o. Šibenik
 • Prodavaonica boja i lakova u Šibeniku, inv. TICA d.o.o. Šibenik
 • Benzinska postaja u Crnici, inv. AUTOMARKETING Šibenik
 • Pršutana u Primoštenu
 • Poslovni objekt na Tromilji
 • Idejno programsko rješenje Zablaće - stambeno - komercijalna zona
 • Aneks proizvodne hale ZM - VIKOM Šibenik
 • Servisno prodajni objekt inv. AUTOHRVATSKA d.d. Zagreb
 • Trgovački centar ZAGREBMONTAŽA - idejno rješenje
 • Pekara KRKA - idejno rješenje
 • Poslovna zona Bilice - Gatara - idejno rješenje
 • Idejno rješenje obalnog pojasa Žirje
 • Izvedbeni projekt ZAP Zadar
 • Projekt adaptacije Trgovačkog suda u Šibeniku
 • Glavni projekt BC Kava u Šibeniku, investitor GRCIĆ SERVIS STATION
 • Idejno rješenje uređenja obalnog pojasa Grebaštica Donja
 • Građevinski projekt ploče u prizemlju proizvodnog pogona TLM-CAL d.o.o. Šibenik
 • Građevinski projekt Paviljon III DOMA UMIROVLJENIKA ZEMUNIK DONJI
 • Glavni projekt rekonstrukcije i izmjene namjene stambeno-poslovnog prostora bivšeg dominikanskog samostana u višenamjenski poslovni protor DOLAC, Šibenik
 • Idejno urbanističko rješenje uređenja dijela obalnog pojasa nalokaciji uvala Galešnica u mjestu Grebaštica
 • Idejno urbanističko rješenje uređenja uvale Porat u mjestu Primošten
 • Izrada projekta konstrukcije objekta auto servis i skladište AUTO CENTAR ALEKSIĆ u Šibeniku
 • Glavni projekt benzinske postaje i restorana KRUŠČICA u Rogoznici, inv. B&P d.o.o.
 • Glavni projekt REGULACIJE TRŽNICE u Šibeniku
 • Glavni projekt za pogon za punjenje boca plinom JADRANPLIN – GSS d.o.o. u Unešiću
 • Idejno urbanističko rješenje obalnog pojasa predi Zapadna Gomilica u Tisnom
 • Idejni projekt uređenja dijela obale na potezu FRATARSKA – GAJ u mjestu Brodarica
 • Idejno urbanističko rješenje obalnog pojasa na potezu Veliki Mul – Brošćica u Tisnom
 • Projekt unutrašnjeg uređenja trgovačkog centra u Vodicama i trgovačko uslužnog objekta u Šibeniku
 • Glavni projekt područne škole u Grebaštici
 • Glavni projekt za servisno-prodajni auto salon u Zadru, inv. VAŠE AUTO d.o.o. Šibenik
 • Glavni projekt Društveni dom u Nebljusima, općina Donji Lapac, inv. LOUIS BERGER GROUP INC.
 • Idejni i glavni projekt rekonstrukcije stropne konstrukcije caffe bara PESKARIA Docu, Šibenik
 • Glavni projekt Društveni dom Krstinja, inv. LOUIS BERGER GROUP INC.
 • Glavni projekt adaptacije i prenamjene prizemlja Općinskog poglavarstva u Obrovcu, inv. LOUIS BERGER GROUP INC.
 • Detaljni plan uređenja diela obalnog pojasa Zapadna Gomilica u Tisnom, na mjestu predviđene lučice, a u obuhvatu od cca 2 ha
 • Detaljni plan uređenja gospodarske zone Ražine
 • Izvedbeni projekt sanacije pristanišne obale u luci Pirovac
 • Detaljni plan uređenja za zonu II/4.3. – Ražine Gornje
 • Izgradnja HALE VALJAONICE i vanjsko uređenje, inv. TLM d.d. Šibenik
 • Idejni i glavni projekt AMBULANTA ZA PTICE u Dubravi
 • Idejni i glavni projekt za stambeno – poslovni objekt SALON AUTOMOBILA FORD u Ražinama u Šibeniku
 • Glavni projekt proizvodno-skladišne-upravne hale u Bilicama, inv. INOX BRAMAR d.o.o. Šibenik
 • Glavni projekt BC TROMILJA BENZIN d.o.o. Lozovac, Šibenik
 • Projekt nadzemnih spremnika sa automatima za prodaju plave nafte i lož ulja – GSS d.o.o. u Drnišu
 • Projekt punionice auto plina sa benzinskom crpkom za dizel goriva – GSS d.o.o. u Drnišu
 • Glavni projekt apartmanskog objekta u Pirovcu, inv. NEKRETNINE DALMACIJA d.o.o.
 • Glavni projekt staklenika i skladišta u Dubravi, inv. CIB-TRADE d.o.o. Šibenik
 • Projekt nadogradnje garažnog objekta u Bilicama, inv. JU Nacionalni park KRKA
 • Projekt uklanjanja građevine u Šibeniku, inv. NICCA – PROFESSIO d.o.o. Šibenik
 • Projekt uklanjanja građevina ex Poliplast, inv. ZAGREBMONTAŽA d.o.o. Zagreb
 • Izrada stručne podloge i elaborata etažiranja, inv. TLM d.d. Šibenik
 • Glavni projekt Hotel sa autokampom Lozovac, inv. VRATA KRKE d.o.o.
 • Idejno rješenje i glavni projekt Salon i servis VW vozila u Šibeniku, inv. AUTO KUĆA GRCIĆ d.o.o.
 • Glavni projekt Salon i servis automobila u Šibeniku, inv. Blaž Krečak
 • Projekt uklanjanja građevine ex pekara Krka, inv. KRKA d.o.o.
 • Veliki broj stambenih objekata tipa obiteljskih kuća i apartmanskih objekata
 • Projekti proizvodnih hala u gospodarskim zonama PODI – Šibenik i IĆEVO – Rupe.
PROJEKTANT

ARHIKON d.o.o.

Stjepana Radića 53
22000 Šibenik
tel: 022 214 400
fax: 022 331 150
mob: 091 206 14 35
e-mail:
damir.cogelja1@si.t-com.hr